Documente secretariat – profesori

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani

DOCUMENTE

Pentru eliberarea de adeverinţe şi documente şcolare sau pentru solicitări ce presupun formularea unor cereri scrise se vor descărca de mai jos tipizatele necesare spre completare, se vor completa (cu majuscule!) şi se vor aduce la secretariatul unităţii pentru primirea numărului de înregistrare, semnătură director şi ştampilă.

  1. Cerere de învoire profesor
  2. Cerere concediu de odihnă
  3. Proces-verbal ora de dirigenție
  4. Referat de exmatriculare

CONTACT SECRETARIAT

Scroll to Top