Viziune și misiune

MISIUNEA ŞCOLII

 

În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă.

Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:

 • Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situaţii.
 • Perseverenţă – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

  Demersurile educaţionale sunt centrate pe:
 • a învăţa să ştii;
 • a învăţa să faci;
 • a învăţa regulile convieţuirii;
 • a învăţa să fii.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

 

Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.

Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.

             „Viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale! Trăieşte alături de noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!”Scroll to Top