ASOCIAȚIA ’’O ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE’’

Asociația ’’O ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE’’ este o asociație non-guvernamentală, cu scop nepatrimonial, apolitică, nonprofit, independentă, în beneficiu public, organizată potrivit Legii nr. 246/2005. A fost înființată în anul 2010 de către membri fondatori: Ciolpan Daniela Anișoara, Drăgan Maria Florența, Cristea Ioan, Varadi Jenica.

Scopul asociației:

 • să stimuleze, să susțină și să promoveze viața socială, atât la nivel local cât și național, pe toate planurile, cultural-artistic, sportiv, educațional, social și umanitar, ecologic, divertisment, pentru a oferi alternative și modalități de formare și dezvoltare personală și socio-profesională a copiilor, de dezvoltare comunitară și de adaptare continuă la schimbările socio-economice, de mediu, de viață;
 • să colaboreze cu ONG-uri din țară și străinătate, cu instituții publice sau private, autorități publice sau private în vederea inițierii unor proiecte și programe comune.

 Obiectivele asociației:

 • derularea de activități care să stimuleze, să susțină și să promoveze domeniul cultural-artistic și sportiv;
 • derularea de activități care să stimuleze, să susțină și să promoveze domeniul educativ, de loisir și divertisment;
 • derularea de activități care să stimuleze, să susțină și să promoveze domeniul social, și umanitar;
 • derularea de activități care să stimuleze, să susțină și să promoveze domeniul ecologic, turistic și de dezvoltare durabilă;
 • derularea de activități care să stimuleze, să susțină și să promoveze domeniul de comunicare și cercetare în domenii conexe scopului asociației.

Organele de conducere, administrare și control  ale asociației sunt:

CONSILIUL  DIRECTOR:

 1. Horeangă Mihaela – președinte;
 2. Arhire Mihaela – primvicepreședinte;
 3. Cristea Ioan – vicepreședinte;
 4. Drăgan Maria Florența – secretar general;
 5. Ciolpan Daniela Anișoara – membru.

COMISIA DE CENZORI:

 1. Grosu Rodica
 2. Toma Semizalina
 3. Varadi Jenica

Fondurile asociației provin din redirecționarea a maxim 3,5%  din impozitul pe venit de către angajații Colegiului Tehnic ’’Gheorghe Asachi’’,  dar și de către alți angajați din România.

Asociația premiază elevii cu rezultate deosebite la învățătură și purtare, susține financiar firmele de exercițiu care funcționează în școală și pe elevii participanți la olimpiadele naționale.

ÎȚI PLACE ACEST ARTICOL?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Scroll to Top