Argument

Informații despre proiect

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANI (C.T.G.A.) este o instituție publică de învățământ ce furnizează educație și instruire în domeniul industriei textile din anul 1885. Colegiul este situat în regiunea de sud-est a României, municipiul Focșani, Vrancea și deservește populația școlară din Focșani, județul Vrancea și județele limitrofe. În anul 2007 instituția a decis să diversifice și să adapteze oferta școlară la cerințele pieței prin introducând patru noi calificări din industria ospitalității: organizator banqueting, tehnician în gastronomie, tehnician în turism și tehnician în hotelărie deoarece, în acest domeniu aflat în continuă dezvoltare, există o cerere mai mare pe piața muncii față de speciălizarile noastre tradiționale de tehnician designer vestimentar și tehnician în industria textilă.

Misiunea colegiului se bazează pe nevoile comunității de a avea instituții educaționale eficiente care să furnizeze elevi bine pregătiți, capabili să se integreze pe piața muncii locală, națională și europeană sau să își continue studiile, de a educa tinerii și adulții, inclusiv cei proveniți din medii defavorizate în concordanță cu standardele europene prin integrarea socială și profesională rapidă și eficientă contribuind la sporirea calității vieții în comunitatea locală, națională și europeană.Valorile colegiului nostru sunt oferirea de șanse egale de dezvoltare tuturor elevilor și profesorilor, colegialitate, profesionalism, ajutor reciproc și toleranță.

Viziunea noastră este să avem personal de management și de predare motivat și capabil să-și organizeze cariera profesională în mod independent și demn, să integrăm dezvoltarea personală și profesională a acestora în strategia europeana 2014-2020 prin promovarea cooperării internaționale, prin dezvoltarea competențelor lingvistice și digitale ca urmare a experiențelor profesionale și de învățare acumulate în alte țări europene, și astfel să facilităm o mai bună integrare socio-profesională a elevilor în comunitatea europeană.

În urma consultării factorilor decizionali din C.T.G.A., a fost identificată strategia de creștere a profilului colegiului la nivelul comunității: dezvoltarea personală și profesională a resursei umane în contextul oportunităților existente în spațiul educațional european.

Prin accesarea fondurilor europene disponibile prin intermediul programului Erasmus+, echipa de proiect și-a propus să contribuie la finanțarea nevoilor de împlinire și dezvoltare personală și profesională ale personalului de management și de predare. Astfel, grupul țintă este reprezentat de 48 de cadre didactice din cadrul C.T.G.A. din care au fost selectate 14 cadre didactice: 2 membri din echipa managerială, 2 profesori de limba engleză, 5 profesori de cultură generală și 5 profesori de cultură de specialitate.

Cei 14 participanți la activitățile de formare derulate în cooperare cu furnizorii de cursuri din Spania – Cervantes Training, Finlanda – English Matters S.L., Grecia – IDEC S.A. și Anglia – Lake School of English Oxford, Anglia, Marea Britanie vor acționa ca mentori pentru colegii lor și îi vor sprijini în adoptarea strategiilor inovatoare de management și de predare la nivelul întregii instituții, contribuind astfel la dezvoltarea colegiului la standarde europene conform țintelor strategice asumate în P.E.D.

Proiectul Dezvoltarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” prin strategii inovatoare de management și de predare 2016-1-RO01-KA101-023552 a obținut finanțare de 31205 EURO în cadrul programului Uniunii Europene Erasmus + , contribuind astfel la materializarea viziunii C.T.G.A. Scopul proiectului este creșterea gradului de utilizare a strategiilor inovatoare de management și de predare de către personalul de management și de predare din liceele tehnologice, în concordanță cu dimensiunea europeană, realizabilă în contextul programului Erasmus+.

 

14374651_1114456265268258_1412578430_o

DISCLAIMER: Acest proiect a fost finantat de Uniunea Europeana.Responsabilitatea pentru informatiile si opiniile postate pe acest site revine in intregime autorilor.