COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

PROIECTUL ROSE - FB PENTRU ASACHI

ROSE CTGA

 ANUNȚ

În urma depunerii proiectului „Frecvență–Bacalaureat–Promovabilitate–Asachi (FB pentru Asachi)” în runda a doua a Schemei de Granturi pentru Licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), acesta a fost aprobat pentru finanțare.

 Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea performanţelor şcolare şi a aptitudinilor psihosociale ale elevilor Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” în vederea susţinerii şi promovării examenului de bacalaureat și a satisfacerii cerinţelor din ce în ce mai competitive pe piaţa muncii.

 Obiective specifice:

1: Scăderea ratei de abandon la nivelul elevilor din clasele IX-XII de la 7,87% la 5,5% până la sfârșitul anului școlar 2021.

 2: Creșterea ratei de promovabilitate la final de an școlar de la 82,95% la 90% până la sfârșitul anului școlar 2021.

3: Creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat de la 34,21% la 50% în perioada 2017-2021.

4: Creșterea motivației pentru studiu a unui număr de 480 de elevi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  prin participarea activă la activităţile propuse în proiect până la sfârșitul anului școlar 2021. 

5: Îmbunătățirea actului instructiv-educativ, anual, până în 2021, prin creșterea bazei materiale a școlii conform standardelor educaționale europene

6: Dezvoltarea personală cu privire la abilităţile de relaţionare, comunicare, artistice şi organizaţionale ale elevilor din grupul ţintă pe parcursul desfăşurării proiectului.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei aproximativ 120 de elevi/an din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a XII-a, profil servicii (specializarea tehnician în turism, tehnician în hotelărie, tehnician în gastronomie, organizator banqueting), ale căror note la testele de evaluare iniţiale aplicate la începerea proiectului la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat sunt mai mici sau egale cu 6 și care au un număr de cel puțin 5 absențe nemotivate în anul şcolar anterior.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

  • ceilalți elevi ai liceului deoarece beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor direct implicați, beneficiază de serviciile Centrului de consiliere și orientare profesională înființat prin proiect;
  • școala ca organizație deoarece, prin acest proiect, își asigură o poziție mai bună în ierarhia liceelor din județ și are o imagine mai bună în comunitate;
  • părinții deoarece succesul copiilor se reflectă în mod pozitiv și asupra familiei;
  • comunitatea deoarece se poate dezvolta eficient cu ajutorul tinerilor mai bine pregătiți, mai motivați și mai creativi.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

I.1 Implementarea unui program de pregătire remedială pentru elevii claselor a IX-a și a X-a la disciplinele limba și literatura română și matematică

I.2 Implementarea unui program de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a în vederea promovării examenului de bacalaureat

I.3 Implicarea elevilor în activități de consiliere şi  dezvoltare personală sub  îndrumarea unor specialiști

II.1  Dezvoltarea unui sistem de recompensare a rezultatelor bune obținute de către elevi prin  participarea la excursii la finalul anului școlar

II.2 Activităţi de dezvoltare personală prin Clubul ART 

III.1  Activități de igienizare sumară și reamenajare a două săli de clasă

III.2 Activități de achiziționare de mobilier, echipamente, software, resurse educaționale,  alte mărfuri necesare funcționării celor două săli de clasă

 

                                                                            FB PENTRU ASACHI