COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

LABORATOR INFORMATICĂ
LABORATOR ALIMENTAȚIE