COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

       

MISIUNEA ŞCOLII

 

 

                 În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Educaţia este înţeleasă ca valoare pentru cel ce învaţă.

                Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:

 

 • Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situaţii.
 • Perseverenţă – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

 

                 Demersurile educaţionale sunt centrate pe:

 • a învăţa să ştii;
 • a învăţa să faci;
 • a învăţa regulile convieţuirii;
 • a învăţa să fii.